building-strong-team-wooden-blocks-with-people-icon-blue-background-human-resources-manage

הדרכת מראיינים

איך לראיין באופן מקצועי את המועמד הבא ולדעת בוודאות שהוא אכן הכישרון הבא של החברה? או לא!

ביצוע ראיונות מתארי התנהגות למועמדים החדשים, יאפשרו לכם לחשוף באופן מקצועי תכונות ויכולות חשובות ולזהות את הגורמים הקריטיים ביותר להצלחה בתפקיד.

שאלו את עצמכם בכנות. האם אתם באמת יודעים לראיין עובדים? האם אתם באמת מסוגלים להחליט בסוף הראיון האם האדם שרק עכשיו ישב מולכם מסוגל להצליח בתפקידו החדש? האם 45 דקות של ראיון אישי מספיקות לכם כדי לנבא הצלחה של מועמד ולהחליט בודאות שהוא האדם המתאים לכם ביותר.

בוא נודה על האמת, עיקר ההחלטה בסוף הראיון מתבסס בסופו של דבר על התרשמות כללית ותחושות בטן.

והסיבה היא, שמרבית המנהלים לא עוסקים ביום יום בלראיין עובדים חדשים, אלא הם עושים זאת רק אחת לכמה זמן. לכן, אין להם בדרך כלל אתה הכשרה והניסיון הנדרשים כדי לנבא הצלחה בתפקיד. 

ראיון מתאר התנהגות. (ראיון התנהגותי)

ובכן, הבשורה הטובה: ראיון מתאר התנהגות (הנקרא גם ראיון התנהגותי) מאפשר  לכם לקבל מידע רב לגבי תכונותיו ויכולותיו של המועמד ועל ידי כך להקיש אם סיכויו להצליח בתפקיד גבוהים או נמוכים.

למרות זאת, ברוב החברות מתנהלים עדיין ראיונות סטנדרטיים אשר להם תוקף ניבוי הנמוך ביותר. הסיבה העיקרית לכך היא בשל העובדה שמרבית המנהלים אינם מכירים את שיטת הראיון המתאר התנהגות ואינם מודעים לרמת תוקף הניבוי שלו.

ראיון מתאר התנהגות – מחקרים מראים כי רמת הדיוק ותוקף הניבוי בשימוש בראיון מתאר התנהגות (ראיון התנהגותי) הינו הגבוה ביותר בהשוואה לסוגי הראיונות אחרים הקיימים בשימוש. הגישה העיקרית בראיון מתאר התנהגות מתבססת על ההיפותזה (הנחת-יסוד) שככל שנבדוק לעומק את התנהגותו של המועמד בעבר, נוכל לנבא באופן מדוייק יותר את ביצועיו בעתיד.

לקבלת פרטים לגבי הדרכה בנושא ראיון מתאר התנהגות לחץ כאן.